دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

موسی نژاد

قنبر موسی نژاد

مدیر کل
  • 086-32269880
عدالت بهرامی

عدالت بهرامی

قائم مقام
  • 086-33287608
معاون اداری و مالی

علیرضا طلائی

معاون اداری و مالی
  • 086-34456030
رمضانعلی جلالی

رمضانعلی جلالی

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 086-33252162
مشهدی

مجید مشهدی

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 086-32273001
ناصری دوست

ناصر ناصری دوست

معاون فرهنگی
  • 086-33252162