سیزده آبان روزدانش آموز98/8/13

سیزده آبان روزدانش آموز98/8/13 تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ حضور پرشور امدادگران کمیته امداددرراهپیمایی سیزده آبان وزنده نگهداشتن یادوخاطره شهدای دانش آموز درسال پنجاه وهفت .98/8/13 عکاس: محمد فلاحت زاده
سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 11
سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 10
سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 8
سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 7
سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 6
سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 5
سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 4
سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 3
سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 2
سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.