سفر مدیرکل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08

سفر مدیرکل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 محمد بذرافشان، مدیر کل کمیته امداد فارس 6 و 8 آبانماه در سفر به شهرستان های بیضا و نی ریز از طرح های اشتغال زایی و منازل مددجویان تحت حمایت بازدید کرد.بذرافشان در سفر در شورای اداری این شهرستان ها شرکت و در قالب میز خدمت پاسخگویی مشکلات مددجویان نیز بود. عکاس: احسان عوض زاده
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 15
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 14
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 13
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 12
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 11
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 10
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 9
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 8
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 7
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 6
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.