تور خبری کمیته امداد امام(ره) استان در شهر مود-98/08/12

تور خبری کمیته امداد امام(ره) استان در شهر مود-98/08/12 تور خبری با حضور خبرنگاران مطبوعات و خبرگزاریهای استان در شهر مود شهرستان سربیشه برگزار شد. بازدید از پروژه های عمرانی در حال احداث، طرح های اشتغال و دیدار با خانواده امداد از جمله برنامه های تور خبری بود. عکاس: محسن برنای تنها
تور خبرنگاری کمیته امداد امام(ره) در شهر مود-98/08/12
تور خبرنگاری کمیته امداد امام(ره) در شهر مود-98/08/12
تور خبرنگاری کمیته امداد امام(ره) در شهر مود-98/08/12
تور خبرنگاری کمیته امداد امام(ره) در شهر مود-98/08/12
تور خبرنگاری کمیته امداد امام(ره) در شهر مود-98/08/12
تور خبرنگاری کمیته امداد امام(ره) در شهر مود-98/08/12
تور خبرنگاری کمیته امداد امام(ره) در شهر مود-98/08/12
تور خبرنگاری کمیته امداد امام(ره) در شهر مود-98/08/12
تور خبرنگاری کمیته امداد امام(ره) در شهر مود-98/08/12
تور خبرنگاری کمیته امداد امام(ره) در شهر مود-98/08/12
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.