جلسه رویداد کارآفرین شو و راهیابی 120 ایده به دبیرخانه -99/07/22

جلسه رویداد کارآفرین شو و راهیابی 120 ایده به دبیرخانه -99/07/22 تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۹ جلسه رویداد کارآفرین شو و راهیابی 120 ایده به دبیرخانه با حضور مدیر کل، معاون اشتغال کمیته امداداستان سمنان، رئیس پارک علم وفناوری استان سمنان با بررسی ایده های راه یافته به دبیرخانه و چگونگی حمایت از این ایده ها برگزار شد. عکاس: امیرحسین کاشی منش
جاسه رویداد کارآفرین شو و راه یابی 120 ایده -99/07/22 9
جاسه رویداد کارآفرین شو و راه یابی 120 ایده -99/07/22 7
جاسه رویداد کارآفرین شو و راه یابی 120 ایده -99/07/22 6
جاسه رویداد کارآفرین شو و راه یابی 120 ایده -99/07/22 5
جاسه رویداد کارآفرین شو و راه یابی 120 ایده -99/07/22 2
جاسه رویداد کارآفرین شو و راه یابی 120 ایده -99/07/22 8
جاسه رویداد کارآفرین شو و راه یابی 120 ایده -99/07/22 3
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.