دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

استان مرکزی- قنبر موسی نژاد مدیر کل

قنبر موسی نژاد

مدیر کل
  • 086-32269880
استان مرکزی-عدالت بهرامی قائم مقام

عدالت بهرامی

قائم مقام
  • 086-33287608
استان مرکزی-محمد رضا شایسته جو معاون حمایت و سلامت

محمد رضا شایسته جو

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 086-32269880
استان مرکزی- علیرضا طلائی معاون اداری و مالی

علیرضا طلائی

معاون اداری و مالی
  • 086-34456030
استان مرکزی-رمضانعلی جلالی معاون توسعه مشارکتهای مردمی

رمضانعلی جلالی

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 086-33252162
استان مرکزی-مجید مشهدی معاون اشتغال

مجید مشهدی

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 086-32273001
احمد بوالحسنی معاون فرهنگی کمیته امداد استان مرکزی

احمد بوالحسنی

معاون فرهنگی
  • 086-33252162