دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

رسانه جدید

مجید مومنی

مدیر کل
  • 086-32269880
استان مرکزی-عدالت بهرامی قائم مقام

عدالت بهرامی

قائم مقام
  • 086-33287608
شایسته جو - معاون حمایت و سلامت استان مرکزی

محمد رضا شایسته جو

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 086-32273001
رسانه جدید

حمید همتی

معاون اداری و مالی
  • 086-34456030
جلالی- معاون توسعه مشارکت های مردمی استان مرکزی

شاپور جلالی

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 086-33252162
مشهدی - معاون اشتغال و خودکفایی استان مرکزی

مجید مشهدی

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 086-32269880
بوالحسنی - معاون فرهنگی استان مرکزی

احمد بوالحسنی

معاون فرهنگی
  • 086-33252162